Sundhedspsykologi – hvad er det?

Sundhedspsykologien er et psykologisk speciale, der sætter fokus på menneskets relation til sygdom og sundhed og trækker på metoder fra både den kliniske og pædagogiske psykologi.

Det sundhedspsykologiske felt kan bidrage med indsigt, viden og redskaber, der kan understøtte og styrke professionelles kompetencer i deres arbejde inden for social- og sundhedsområdet og ikke mindst bidrage med et værdifuldt sundhedspsykologisk perspektiv i hverdagens relationer til fx patienter.