Udvikling af mennesker og organisationer

Jeg har bred erfaring med udvikling af mennesker og organisationer og tilbyder en række forløb, foredrag og kurser, der sætter trivsel, sundhed og et liv i balance på dagsordenen på arbejdspladsen.

Jeg tilbyder:

  • Kurser i sundhedspsykologiske emner, herunder blandt andet sorgteori, stresshåndtering, kommunikation, sundhed og mestring af sygdom.
  • Udviklingsarbejde med henblik på at fremme sundhed og trivsel, fx stressreducering på en arbejdsplads eller udvikling af kommunikative kompetencer i sundhedssektoren.
  • Kursusforløb med fokus på balance og energi i et moderne liv.
  • Mindfulness og energifokuseringskurser
  • Foredrag om sundhedspsykologiske emner