Om Lisbeth Hede Jørgensen

Jeg er autoriseret psykolog specialist og supervisor i sundhedspsykologi. Jeg har mange års erfaring indenfor det sundhedspsykologiske område både med terapeutisk behandling af patienter og pårørende, kompetenceudvikling af social- og sundhedsfagligt personale herunder primært igennem supervision, udvikling af medarbejdertrivsel i organisationer, undervisning, kursus- og foredragsvirksomhed.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og Dansk psykologisk selskab for klinisk hypnose.

Jeg er tilknyttet sygesikringen, hvilket vil sige, at du kan bruge en henvisning fra din læge til psykologbehandlingen.

Gennem en længere årrække har jeg undervist på pædagoguddannelsen i sundhedsfag og psykologi, jeg har arbejdet med traumatiserede flygtninge som klinisk psykolog, og siden 2003 har jeg været ansat som sundhedspsykolog i sundhedsvæsenet.

Som klinisk psykolog i sundhedsvæsenet har jeg primært beskæftiget mig med kræftramte men også med mennesker, der lider af kroniske smerter og hjertekar-sygdomme. Jeg har desuden gennem en årrække fungeret som supervisor for både læger, sygeplejersker og tværfaglige arbejdsgrupper i sundhedsvæsenet. Derudover er jeg supervisor for psykologer i forbindelse med autorisation og specialist-uddannelse.

Foruden det kliniske psykologarbejde arbejde har jeg siden 1995 undervist i sundhedspsykologiske emner både internt i sundhedsvæsenet og i uddannelsessystemet generelt. Jeg har undervist medicin- og psykologistuderende på universitetet, gennemført efteruddannelse for yngre læger i Regionen, samt tilrettelagt og gennemført temadage og foredrag for sundhedsfagligt personale. Derudover har jeg arbejdet med foredrag for flere patientforeninger herunder blandt andet Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. Jeg har desuden udgivet artikler om sundhedspsykologiske emner og bidraget med et kapitel til en bog om usynlige sygdomme.

Jeg har løbende udviklet mine faglige kompetencer og har efteruddannet mig indenfor bl.a klinisk hypnose og mindfulness. Derudover har jeg en fire-årig psykoterapeutisk efteruddannelse i somatisk-orienteret psykoterapi fra Institut for somatisk psykologi hos Katborg i Århus.

Ved siden af mit arbejde har jeg igennem de seneste 17 år dyrket kampsport – karate, qi-gong, tai-chi og japansk våben – og bruger mine erfaringer fra kampsportens verden som et redskab i min hverdag og mit arbejde som sundhedspsykolog. I januar 2014 opholdt jeg mig på Shaolin Kung Fu skole i Kina, hvor jeg gennemgik et intensivt træningsforløb indenfor tai chi og Kung Fu. I foråret 2016 har jeg gennemført instruktør uddannelsen i Qigong, som er kinesisk øvelser der skaber energi. Derudover er jeg instruktør i karate.