Medarbejdertrivsel og stresshåndtering

Sundhedspsykologien kan bidrage med en bred vifte af redskaber og metoder, der kan udvikle og forbedre den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsglæde samt styrke trivslen på tværs af personalegrupper og den samlede organisation. Derudover kan sundhedspsykologien bidrage med værdifuld viden om og indsigt i årsager og sammenhænge, når det handler om menneskers fysiske og mentale sundhed.

Jeg kan:

  • Formidle viden om relevante sundhedspsykologiske emner såsom fx stress
  • Skabe en større bevidsthed om sammenhængen mellem fysiske, psykiske og sociale forhold – i hverdagen og på arbejdspladsen.
  • Bidrage med viden, indsigt og redskaber, der understøtter medarbejdertrivsel – individuelt og på tværs af personalegrupper og faglige skel.

Klik her, hvis du vil vide mere.