Sundhedspsykologi – hvad er det?

Sundhedspsykologien er et speciale inden for den kliniske psykologi, der har fokus på menneskets relation til sygdom og sundhed.

Sundhedspsykologien har til formål at hjælpe mennesker, som er ramt af sygdom ved at styrke og understøtte klientens egne ressourcer og hjælpe med finde nye måder at mestre sygdommen på.

Sundhedspsykologien hjælper desuden raske mennesker med at styrke deres fysiske og mentale sundhed.